Tjänster

Konsult online

 
 

Vi kan nu erbjuda en online-tjänst där vi utför saker på din PC och i dina system. 

Läs mer om Konsult online

Starthjälp

 
 

Installationer av system kan kräva specialistkunskaper och vara tidsödande. Vi gör arbetet åt dig –snabbt och rätt från början.

Läs mer om Starthjälp

Regelverk & Rutiner

 
 

Vi skapar förutsättningar för mer tid och ro till församlingsverksamheten.

Läs mer om Regelverk & Rutiner

Körklart system

 
 

Du känner igen situationen: Nytt program, stora förväntningar, men det ordinarie arbetet knackar hela tiden på dörren.

Läs mer om Körklart system

Introduktioner

 
 

Vem tar hand om den nyanställde hos er?

Läs mer om Introduktioner

Vikariehjelp

 
 

Vi kan erbjuda hjälp med en kort startsträcka – systemen kan vi!

Läs mer om Vikariehjelp

Servicebyrå

 
 

Har församlingen inte längre ekonomiskt underlag för att ha egen anställd personal?

Läs mer om Servicebyrå

Utredning & Projektledning

 
 

I ett ständigt krympande administration finns det inte alltid egen kompetens eller tillräcklig tid för att göra stora utredningar eller utbildningsinsatser.

Läs mer om Utredning & Projektledning