AVBOKNINGSREGLER

Anmälan är bindande. Du kan alltid överlåta din plats till någon annan medarbetare. Vid förhinder ska Agrando kontaktas omgående. Avbokning senare än 10 dagar före utsatt kursdatum debiteras med 50% av kursavgiften. Vid avbokning dagen innan eller vid frånvaro debitaras full kursavgift. Undantag: Vid sjukdomstillfälle och om en ersättare inte kunnat skickas i den frånvarandes ställe så debiteras ingen kursavgift.