Har du tid att inte använda TID?

 

Vitec Agrandos webbaserade tidredovisningssystem TID är byggt med en bärande tanke: det skall vara enkelt och begripligt att arbeta med tidredovisning, arbetsplaner och egen administration!

TID - din webbaserade lösning för tidredovisning, ledigheter och frånvaroregistrering. Enkel hantering av utlägg, körjournal och resor med traktamente.

Arbetsplaner skapas enkelt med utgångspunkt från personliga mallar. Tillsammans med integrationen mot LabOra Medarbetaren, församlingens bokningssystem, matchas personalbehovet mot tillgängliga resurser och ger ytterligare en dimension av bemanningsplanering.

TID – det kompletta verktyget för kyrklig verksamhet som skapar tydlighet, delaktighet och transparens genom struktur, ansvar och frihet.


Systemet innehåller bland annat:

  • Ett organisationsträd som styr attest- och godkännandefunktioner
  • Alla personer och deras anställningar som ni väljer att ska tidredovisa
  • Hantering av Arbetsplaner och Normalarbetstider - välj att arbeta med mallar eller individuella scheman
  • Tidredovisning på månad med god överblick över hela månaden
  • Hantering av flextider, förfogandetider, övertider och obekväm arbetstid
  • Frånvaromodul för snabb hantering och uppföljning
  • Funktioner för att hantera ledighetsansökningar, reseräkningar med traktamenten, utlägg och körjournaler
  • Lönespecifikationer
  • TID-app för medarbetaren


Sekundsnabb överblick

Som arbetsledare och chef är det enkelt att få både överblick och kontroll på de anställdas redovisningar. Systemet visar tydligt flödet av bekräftelser, godkännanden och överföringar till lönesystemet.

I systemet finns också delegationsmöjligheter i samband med semester och sjukdom.


Har vi resurser till allt vi vill göra?

Planera med utgångspunkt från bokningar i Medarbetaren.

 

TID – ett tidredovisningssystem anpassat till kyrklig verksamhet som tillsammans med LabOra Medarbetaren bildar marknadens mest spännande kombination och ger ett lyft för församlingens medarbetare.


Ett produktblad med mer information kan hämtas här

För mer information kontakta:
Veronica Sjödin
Telefon: 08-505 219 31
E-post: veronica.sjodin@vitecsoftware.com