Vitec Samfundssystem > Om Företaget

Vitec Samfundssystem fokuserar på kyrkomarknaden och skapar IT-system som underlättar kyrkans verksamhet. 

 

Bakgrund                                                                                                                                                                                                          

I december 2004 bildas Agrando AB av Mikael Jonsson, Björn Cyréus, Per Sundqvist och Mattias Lindahl.

I februari 2005 köper Agrando AB loss den s.k. kyrkoverksamheten inom Atos Origin AB innebärande en fullständig överlåtelse av såväl produkter, kunder som personal knuten till verksamheten. De följande åren byggs verksamheten upp och nya produkter tas fram. Omsättningen ökar raskt från 11 miljoner till 15 miljoner kr.

I mars 2009 köper det norska IT-företaget Duplo Data AS en majoritetspost i Agrando AB och bildar därmed nordens första kompletta IT-leverantör för den nordiska kyrkomarknaden.  2011 byter Duplo Data AS namn till Agrando AS och Agrando AB blir samtidigt ett helägt dotterbolag till Agrando AS.

Den 19 april 2018 förvärvar Vitec AB hela Agrandokoncernen och Agrando blir därmed en del av Viteckoncernen. Vitec är börsnoterat på Nasdaq/OMX och omsätter c:a 1 miljard kr. Vitec är ledande programvarubolag i Norden inom Vertical Software Market vilket kan översättas till nischade marknader, såsom även kykomarknaden är.

20 april 2020 förvärvas LJ System AB av Viteckoncernen och blir Vitec LJ System AB.

Från och med 1 januari 2021 går Vitec Agrando AB och Vitec LJ System AB ihop och bildar affärsenheten Vitec Samfundssystem.

Vitec Samfundssystem är den bredaste aktören inom kyrkomarknaden vad gäller administrativa system, utbildning och konsultverksamhet. Programvararorna heter LabOra och FAS, och innefattar bland annat ekonomi- och lönesystem, kyrkogårdssystem, tidredovisning, bokningssystem och diarieföringssystem. 

 

Affärsidé
Vitec Samfundssystem ska utveckla och marknadsföra egenutvecklade system för kyrkomarknaden för att förenkla arbetet för kyrkans anställda.  

 

Våra kunder
Vitec Samfundssystem når idag 2/3 av kyrkomarknaden där kunden har en eller flera system. Därutöver har företaget ett stort antal kunder inom offentlig och privat sektor som använder sig av diarieföringssystemet.

 

Integritetspolicy

Vitec Samfundssystem värnar om sina kunders integritet och skyddar kundernas personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vad som gäller här

 

 


Vi har helheten. Vårt kunnande kan bli din trygghet. (Bild från Agrandodag 2011)