Rättning av LabOra Ekonomi. Version 8.21

Rättning av LabOra Ekonomi. Version 8.21


Ladda hem version 8.21 från sidan för Nedladdningar (kräver inloggning) samt läs om rättningarna i senaste Nyhetsbrevet.
Versionen rättar fel i Anläggningsmodulen som avser funktionen Spara bilagor, utskrift av Budgetrapport samt överföring av budget för K3-komponenter till Redovisningen.
Versionen skall installeras på alla klienter. För kunder i GIP sätts version 8.21 i produktion fr. o m 9 september.

Tillbaka