Ny version av LabOra Karta

Ny version av LabOra Karta


LabOra Karta i version 3.2 innehåller utökad funktionalitet och anpassningar till LabOra Kyrkogård. 

Uppdateringen laddas ner från Agrandos hemsida för nedladdningar, LabOra Karta, Välj Komplett installation.  För kunder i GIP sker uppdateringen efter att GIP lagt in uppdateringen i driftmiljön.

Systemet har anpassats ytterligare till LabOra Kyrkogård och innehåller följande nyheter:

* Förbättrad prestanda jfr. tidigare

* Systemet hanterar data i en s.k. trädstruktur, med underdelningar

* Visar temastatistik för ett punktskikt (såsom i trädvårdsplaner med olika trädslag eller el- och armaturer uppdelat på lyktor och eluttag.    Visar nu också antal för valt objekt istället för bara en total

* Kolumn för fältet "Anvisning" i Kyrkogård - heter här Anmärkning

* Layoutmässig förändring av Excelutskrifterna vid sökning av gravskötsel eller vid sökning i kartan på t.ex. gravrätt väljer Utskrift/Excel        gravbokssökning

Tillbaka