Reportage från Agrandodagarna

Reportage från Agrandodagarna


 

Reportage från Agrandodagar 

På fyra platser i landet avhölls årets Agrandodagar. Deltagarantalet var c:a 400 st.

Agrando presenterade en hel del nyheter såsom Medarbetaren och Gudstjänst Online. 

Vidare genomfördes användarseminarium för Ekonomi, Lön, Kyrkogård, Bokning, Dokumenthantering, E-kontor och Karta.

Vi tackar alla besökare som slöt upp!  

 

Nedan följer en kort beskrivning av innehållet och några bilder:

 
VD Mikael Jonsson inledde med att tala om utmaningar i verksamheten där mer finns att göra för att både organisatoriskt och systemmässigt samla församlings- och begravningsverksamheten i gemensamma processflöden. Ett sätt att göra det är via verksamhetssystemet Medarbetaren.
VD berättar om Agrandos utvecklingsplaner och samarbeten
 
VD berättade också om ett nytt samarbete med LJ System där systemet TID ska saluföras av LJ System till FAS Lön kunder.
TID är det mest spridda tidredovisningssystemet med inbyggt stöd för Kyrkans avtal.
 
Samarbetet innehåller också överenskommelser om att fylla söktjänsten gravar.se med både LJ System och Agrandos kyrkogårdssystemkunder för att skapa en nationell sajt för sökning av gravsatta. Sajten kan komma att innehålla data från 80% av landets kyrkogårdar.
 
 
Tanja Järvinen hade en bejublad genomgång av verksamhetssystemet Medarbetaren som både samlar, koncenterar och förenklar de bokningsprocesser, de ärenden och den statistik som skapas i församlings- och begravningsverksamheten. Systemet innehåller även grupphantering och kopplingar mot en beställningsportal för allmänheten som är under uppbyggnad.
Tanja förevisar verksamhetssystemet Medarbetaren
 
 
Tanja förevisade även verktyget LabOra Gudstjänst Online för att skapa gudstjänstinnehåll.  Systemet bygger vidare på gamla trotjänaren Gudstjänst och möjliggör nu för präster, musiker, pedagoger och informatörer att både skapa och förevisa gudstjänstinnehåll som pappersutskrifter, powerpointar eller direkt till mobilen. 
Tanja visar Gudstjänst Online
 
 
Susanne Olsson, Agrandos ekonom, gick igenom alla de nyheter som stoppats in i Ekonomisystemet sedan sist. Ett 70-tal. 
Bl.a har Verifikatregistreringen gjorts om ,ett antal nya rapporter skapats, Anläggningsregistret utökats med ny funktionalitet.
En stor nyhet är att LabOra Ekonomi nu, tillsammans med Svenska kyrkan, erbjuder faktureringstjänster såsom fakturaprint, scannade leverantörsfakturor och E-faktura. Den intresserade kan läsa mer på internwww. 
Susanne förevisar nyheter i Ekonomi
 
 
Sandra Walter höll låda med kyrkogårdsfolket. LabOra Karta har fått ett positivt bemötande och enkelheten i systemet rönte stor uppmärksamhet. Systemet är enklare att förstå och hantera jfr. ett tradionellt GIS-system.
Sandra berättade även om Webbkartan som nu växer fram över hela Sverige och där kundernas kyrkogårdskartor blir tillgängliga för både den egna personalen och allmänheten. Allt byggt i Google kartan.
Sandra visar LabOra Karta
 
 
Luncherna bestod av mer än bröd. Årets godisfacit blev 18 kilo...
 
 
 
Veronica hade inga problem att ösa ut nyheter kring Lönesystemet där det nu finns bl.a speciella chefsbehörigheter.
Tidredovisningssystemet TID hade också många besökare, systemet är nu även i drift inom Norska kyrkan (7 av 11 stift) och har på kort tid blivit en standard på kyrkomarknaden. Veronica visade bl.a. nya rapportuttag samt utökad funktionalitet vid arbetsplanläggningen.
 
Veronica tidredovisar
 
Berndt Caspersson från SoftIT övertygade i sin genomgång av E-kontoret och dess möjligheter att effektivisera ärendehanteringen och protokollskrivningen för de som är sekreterare i Kyrkorådet/Kyrkofullmäktige. 
 
E-kontoret
 
 
Vi tackar även utställare från JEFF Jan Lindberg, LOSenergy Mattias Harrysson, ROWS Jonas Hjelm (samtliga partners vad gäller värme- och klimatstyrning) samt kartmästarna SWECO (Ewa Lissel och Bo Dicksved) för deltagande som sponsorer detta år:
Rows
 
Välkommen till 2017 års Agrandodagar!
Fotograf: Peter Ljunggren
 
 

 

 

 

Tillbaka