Medarbetaren - det nya verksamhetssystemet

Medarbetaren - det nya verksamhetssystemet


Nu rullar Medarbetaren ut till de första 66 församlingarna. Systemet ersätter Bokningssystemet Insidan och tillför mängder av funktionalitet för att underlätta för verksamheten. Vi räknar med att till våren 2018 ha alla nuvarande bokningskunder plus nya kunder överförda till systemet vilket skulle innebära dryga 200 enheter.

Om du vill ha en visning kontaktar du oss på 08-505 219 51 eller via laborasupport.se@vitecsoftware.com

Möt framtiden med Agrando!

 

Vad är Medarbetaren?

 

* Medarbetaren är en samlingspunkt för församlingens medarbetare och utgör navet i planeringen av verksamheten

* Medarbetaren hanterar alla typer av resurser och dess bokningar

* Systemet har stöd för integration mot LabOra Ekonomi, GAS och andra ekonomisystem

* Systemet utgör ett förssystem till LabOra Kyrkogård vad gäller begravningsärenden

* Alla bokningar och verksamheter som man vill publicera i Svenska kyrkans kalender förs över med automatik

* Förfrågningar kan göras mot Kommunikatorn

* Scheman från tidredovisningssystemet TID visas i enskilda användares kalendrar och vice versa

* Systemet har ett modernt gränssnitt med Drop-down och dra&släpp funktioner m.m.

* Stöd för egna statistikkoder

* Behörigheter och tillgång till olika typer av bokningar styrs av den egna organisationen

* Grupphantering för att hålla ihop kommunikation och bokningar med gruppdeltagarna

* Seriebokningar, kopiering av bokningar och DUBBELbokningar kan göras (församlingen styr själv vilka resurser som kan dubbelbokas)

* Synkning med Outlook-kalender via Svenska kyrkans X-bridge

* Medarbetaren har idag också en App där du förutom söka bokningar, kan göra egna bokningar men även boka andra resurser

 

 

Några användarbilder

Medarbetaren är byggd utifrån användarens krav på enkelhet och begriplighet. Alla menyer är överskådliga och lättmanövrerade.

Kalendervisningen kan göras per dag, vecka, månad och som en listvy:

 

I vänstermenyn kan du enkelt välja enskild användare, lokal eller flera resurser samtidigt för visning/bokning:

Grupphantering för t.ex. Barntimmegrupper, Konfirmandgrupper finns också vilket underlättar vid SMS-avisering, utskick av dokumentation m.m.

 

I systemet kan man självfallet Filtrera eller Söka fram den information man är ute efter. Sök på Etiketter som beskriver olika verksamhetstyper, Verksamhetsroller såsom Präst, Diakon etc. Möjligheterna är oändliga:

 

Sökning kan ske på motsvarande sätt.  Den finns t.o.m. en funktion för att ersätta t.ex. musiker som blivit sjuk eller slutat sin anställning

 

Användaradministrationen har blivit betydligt enklare och mer flexibel än någonsin tidigare.

Du kan t.ex. utforma dina egna verksamhetsroller.

 

I systemet kan du lägga upp både Bokningsmallar, Egna statistiktyper och Checklistor med färdiga "vad som ska göras". Allt för att underlätta din medarbetares arbete!

 

Medarbetaren är mer än ett bokningssystem

- det är ett verksamhetssystem!

 

 

Tillbaka