HÖSTRELEASEN HÄR!

HÖSTRELEASEN HÄR!


Nya versioner av LabOra Ekonomi, Lön, Kyrkogård, Karta samt TID, SK Map och SK-Bokning
2016-11-01

Uppdateringarna innehåller olika nyheter, funktionsförbättringar och korrigeringar av resp. system.  

 

 

Generellt

Versionerna kommer att vara tillgängliga från kl 12:00 tisdagen den 8 november.
Nyhetsbreven kommer bli publicerade under denna vecka. 
 
Uppdateringarna installeras på klienterna. 
Hämta och spara ned programvarorna under Support/Nedladdningar (kräver inloggning)
Kunder i GIP behöver inte ägna tid åt installationerna utan avvaktar tills GIP genomfört uppdateringarna
 i driftmiljön.
 
 


LabOra Ekonomi  8.5
 • OBSERVERA. För LabOra Ekonomi krävs en uppdatering på Servern, en på Klienten och i det fall man använder sig av EFH, även på EFH-klienten!
 • Förbättringar Användarinformationen och Grunddata för företaget.
 • Funktionen Erbjudande tillagt för att erbjuda t.ex gravskötsel. Fungerar även via Svenska kyrkans externfakturering.
 • Påminnelser kan skickas via  Svenska kyrkans externfakturering.
 • Filformatet för utbetalningar anpassat till EU-direktivet SEPA och i enlighet med ISO 20022
 • Ett större antal fixar och förbättringar av systemet.
 • Stöd för Word och Excel 2013 (GIP-anpassning)

 

LabOra Lön 8.5

 • Ny rapport för Personalkostnader med kontofördelning
 • Ny funktionalitet för att skicka lönespecar via e-post
 • Stöd för Word och Excel 2013 (GIP-anpassning)  samt även version 2016
 
LabOra Kyrkogård 8.5
 • Funktion för att exportera gravsatta till www.gravar.se nu satt i produktion. Detta är ett samarbete med LJ System.
 • Stöd för Word och Excel 2013  (GIP-anpassning)
 • Funktionen Erbjudande tillagt för att erbjuda t.ex gravskötsel. 
 • Bildhanteringen förbättrad och bildernas storlek begränsade till 1,8 Mb.
 
LabOra Karta  3.5
 • Projektionsfiler kan nu hanteras fullt ut. Flera flikar av kartan kan nu läggas upp - scrollning sker då i sidled. Sökning möjlig på flera gravplatser med visning i kartan. Möjligt att visa enbart betalda skötselavtal vid Sökning av skötsel.

 • Stöd för Word och Excel 2013 (GIP-anpassning)

TID
 • Frånvaromodul med helt ny logik för att kunna söka semester i perioder, göra sjukanmälan - få bevakning på läkarintyg och anmälan till Försäkringskassan. Möjlighet till att utse särskild mottagare och handläggare av sjuk/frånvaroanmälan.

 • Kraftigt förbättrad funktionalitet i Förslag till egen arbetsplan och hantering av scheman med real visning av kalendern vid planering av veckoscheman. Timbudget möjlig att få fram i Planering.

 • Inspegling av bokade avtiviteter i Medarbetaren i arbetsplanen och möjlighet att göra alla arbetsplaner synliga för all personal. 

 • Stöd för Excel 2013 (GIP-anpassning)

SK Map  7.1

 • Projektionsfiler kan nu hanteras fullt ut. Shapefilerna kan nu organiseras i en trädstruktur för att möjliggöra ytterligare funktioner. Flygfoton kan väljas i jpg-format.

 • Stöd för Word och Excel 2013 (GIP-anpassning)

SK Bokning 4.1

 • Nytt leveranssätt för fakturainformation till Gas.
 • Fakturaunderlag ändrat så att fakturerad rad inte kan tas bort
 • Ändrad layout på aktivitetsmallen samt möjlighet att märka aktiviteten för predikotur.
 • Utskrift av bokningar märkta för predikotur kan nu väljas.
 • Möjligt att skriva interna anteckningar på separat blad vid bekräftelse via post o liknande
 • Vid export till Content Studios webbkalender kan nu ansvarig person sändas med som notering. Inställning om detta görs i organisationsuppgifter.
 • Stöd för Word och Excel 2013 (GIP-anpassning)

Hälsningar Agrando

Tillbaka