Webbtjänst för kommunikatorn, fakturering och gravar.se

Webbtjänst för kommunikatorn, fakturering och gravar.se


2016-11-10 kl 13:00   Allt fungerar nu.

2016-11-09  kl  09:42: Kommunikatorn och Faktureringstjänsten fungerar. Gravar.se webbtjänst ej igång.

2016-11-08 kl 13:50   Kommunikatorn igång. Men vi får inte tjänsten mot gravar.se att fungera. 

2016-11-08  kl  09:02: Systemen Insidan, Medarbetaren och LabOra Kyrkogård har problem med kontakten mot Kommunikatorn varför inga slagningar kan göras. De genererar fel data. Vi felsöker och försöker åtgärda problemet snarast.  

Tillbaka