Årskiftesversion av SK-Bokning (2017-01-04)

Årskiftesversion av SK-Bokning (2017-01-04)


Nu finns uppdatering för SK-Bokning att ladda ner.

Klienter i nätverket som vill använda möjligheten att hämta KoB-priser och lämna fakturaunderlag ska uppdateras.

Är ni GIP-ansluten görs uppdateringen av GIP i det servicefönster de meddelat er.

Uppdateringarna innehåller bl.a:

Uppdaterad församlingsinformation samt möjlighet att hämta KoB-priser

Tillbaka