Medarbetaren uppdateras (2017-06-07)

Medarbetaren uppdateras (2017-06-07)


Nu har Medarbetaren uppdaterats igen för att öka funktionaliteten och förbättra en del funktioner.

Det som är nytt är:

- Dra och släpp är nu förbättrad med återkommande bokningar. När du drar en resurs till bokningen får du nu frågan om resursen ska läggas till i hela serien eller endast denna bokning.

- Dra och släpp med snabb bokningsmallar

- Nya funktioner i snabb bokningsmallarna, du kan nu boka en organisation via mallarna och även lägga in publicera till webb, både om den ska till webben, samt vad som ska stå.

- Bokningar som är gjorda i en församling syns nu som dimmade i pastoratet. Även om tex en präst från en församling i ett pastorat är bokad på en begravning i en av de andra församlingarna syns denna som dimmad i den egna församlingen, för att få en bättre och enklare överblick.

- Dra och släpp för att ändra ansvarig genom en ctrl drag och släpp. Du klickar som vanligt på användaren du vill dra och släppa, men innan du börjar dra, så trycker du ner ctrl, och drar sedan användaren till bokningen du vill ändra ansvarig på.

 

Flera buggrättningar är även åtgärdade.

 

Har du problem eller har fler frågor är det bara att höra av dig till support@agrando.se

Tillbaka