Medarbetaren Nyheter (2017-07-07)

Medarbetaren Nyheter (2017-07-07)


Hej!

Medarbetaren uppdateras kontinuerligt för att förbättra och säkra driften än mer.

Tips:

 

- VIKTIGT! Är ni GIPade? Och har har ikonen Medarbetaren.  ANVÄND DEN INTE!  Utan använd webbläsaren (Internet Explorer och besök https://medarbetaren.agrando.se )  och inte Medarbetar ikonen, då ikonen inte uppdateras lika snabbt som webben, då kanslistöd inte har möjlighet att hålla den takt på nya uppdateringar av programmet som vi släpper uppdateringar.


- Bytt lösenord i mailen? Glöm inte att byta det även i Medarbetaren (under inställningar högst upp i vänstra hörnet) för att X-bridge kopplingen (att bokningar skickas över till din kalendern) ska funka fullt ut.
 

- För att kunna skicka orderunderlag från Medarbetaren till Ekonomi behöver du göra inställningar i kundreskontra, här finns manualen hur du sätter upp allt:  http://agrando.se/Portals/0/Filer/Bokning/F%C3%B6rberedelser%20i%20Kasall%20kundreskontra%20MED.pdf?ver=2017-07-07-105840-313&timestamp=1499417931776

 

Nytt för denna version är:

- Under kontaktmodulen finns systemgrupper längst ner,  där samlas alla döpta, vigda och begravda i församlingen. Nu kan du enkelt skapa adressetiketter för tex skicka ut en inbjudan till dopfest eller dyl. Även finns ett relationsfält,  där du kan se vilka anhöriga som är inlagda, dvs du kan enkelt se föräldrarna till ett dopbarn.


- Korrigering i systemet för sommar och vintertid. Vi har rättat en bugg som spökat en del vad gäller tider och tidszoner. Där ska nu allt funka och visa den tiden som väljs. Tidigare problem har varit att bokningar visar en annan tid än den inskrivna.


- Rättning av att spara knappen inte tänds upp vid inläggning av resurs eller personuppgifter i en bokning. Nu behöver du inte längre ändra något annat i bokningen för att kunna spara bokningen.


- Statistikinmatningen direkt i bokningar är åter i full funktion. Dvs nu fungerar det att även att i en bokning föra in statistiken och som tidigare direkt nere i höger panelen.


- Närvaroregistring är nu möjlig även för grupper där statistikkod inte är vald. Observera, detta medför att den grupp INTE kommer att räknas med i statistiken.
 

- Flera buggrättningar är även åtgärdade.

 

Har du problem eller har fler frågor är det bara att höra av dig till support@agrando.se

Tillbaka