Uppdatering av LabOra Ekonomi 8.55 (2017-09-05)

Uppdatering av LabOra Ekonomi 8.55 (2017-09-05)


LabOra Ekonomi: Uppdateringen innehåller en buggfix i Budgetmodulen.

Bugg åtgärdad i budgetmodulen där registrerade budgetrader med nya kodsträngar inte uppdaterades i systemet. Det resulterade att vid t ex utskrift av budgetrapport så saknades beloppen som var registrerade med ny kodsträng.

Uppdateringen skall installeras på alla klienter av LabOra Ekonomi

Om du är ansluten till GIP kommer versionen att installeras i de servicefönster som finns uppsatta och efter det att kvalitetssäkring och konfigurering av applikationspaketet genomförts. Det sker normalt inom några dagar.

 

Tillbaka