LabOra Gudstjänst Online

LabOra Gudstjänst Online


Prova på den uppdaterade LabOra Gudstjänst!

Systemet har moderniserats och fått ett mer intuitivt gränssnitt. Bli äntligen fri att skapa verksamhet för församlingen.

 LabOra Gudstjänst är ett avancerat verktyg för att skapa gudstjänster, kyrkliga handlingar och annat verksamhetsinnehåll. Systemet innehåller ett          omfattande digitalt bibliotek med liturgiska texter och andra resurser.  Systemet har sedan 90-talet varit det enda digitala gudstjänstverktyget på  marknaden och har nu kraftigt moderniserats i Onlineversionen.

Systemet innehåller alla funktioner för att skapa materialet till kyrkoårets gudstjänster och de kyrkliga handlingarna samt presentera dem i både skrift och på skärm.

* Meny för att välja gudstjänst efter kyrkoåret, ta fram sparade gudstjänster eller skapa en egen
* Möjligheter att skapa egna mallar för lokala gudstjänstordningar
* Meny för att skapa agendor och presentationer för olika målgrupper
* Ett intuitivt arbetsflöde med färdiga val, möjligheter till egna redigeringar och extra val

Gör så här för att prova Gudstjänst Online:

1. Ladda hem LabOra Gudstjänst Online här  (Obs. kräver Windowsoperativ 7 eller senare)

2. Starta systemet och skapa ett online-konto. Du kan nu arbeta i systemet i 60 dagar.

3. Kontakta Agrandos support direkt eller anmäl dig till support@agrando.se för att förlänga licensen och gå över till LabOra Gudstjänst Online

Handboken hittar du här.

                                                  

 

Tillbaka