Viktigt information inför 1 januari 2018 (2017-12-18)

Viktigt information inför 1 januari 2018 (2017-12-18)


1 januari 2018 träder många indelningsändringar ikraft. Ett stort antal församlingar går upp i nya enheter.

Enheter byter organisationsnummer samtidigt som gamla enheter ska köra klart 2017 vad avser kontrolluppgifter, bokslut m.m.

För att licenserna ska fungera krävs att Agrando kontaktats och meddelats nya organisationsnummer i de aktuella fallen.

Under hösten har Agrando emottagit ett stort antal beställningar av databassammanslagningar - dock tror vi att det fortfarande finns ett antal församlingar som går ihop som inte meddelat oss varken uppsägning eller databassammanslagning eller det nya pastoratets namn och organisationsnummer.

Agrando hanterar licensfrågorna på detta sätt:

1. Agrando lägger upp nya enheter och skapar licensfiler så fort vi har all nödvändig information. Enheter som inte meddelat oss och ev. får problem i början av 2018 ska kontakta oss direkt. Vi reserverar oss för att det kan bli fördröjningar i handläggningen under början av januari pga. stor arbetsbörda.

2. Det nya pastoratet påförs de system som finns sammanlagt i de tillkommande enheterna.

3. De gamla enheterna läggs in under det nya pastoratet som "gratiskunder" så att licensen kan fungera för den gamla enheten under 2018. 

4. Enheter som inte meddelat oss något om sammanslagning eller uppsägning läggs upp med varsina system på ett ev. nytt pastorat.

 

Organisationsnumret

Och ni får inte glömma att lägga in det nya organisationsnumret och göra andra inställningar i de av våra system ni har och som kräver organisationsnummer. Gäller t.ex Kyrkogård, Medarbetaren, Ekonomi och Lön.

Vad gäller Lön och Ekonomi så kan det vara så att ni använder samma ingång som den gamla enheten men med nytt namn och nytt organisationsnummer. Då gäller att Kontrolluppgifter, Pausrapportering m.m. i Lön ska göras på det gamla numret. Januarilönen ska köras på det nya numret. I Ekonomi kan man behöva ändra organisationsnumret temporärt till det gamla vid utskrifter av underlag till bokslut och Årsredovisingen.

 

Frågor eller information till Agrando kan skickas till support@agrando.se.

Tillbaka