Årskiftesversioner av Ekonomi, Lön , Kyrkogård, Karta, SK-Map och SK-Bokning (2018-01-04)

Årskiftesversioner av Ekonomi, Lön , Kyrkogård, Karta, SK-Map och SK-Bokning (2018-01-04)


Nu finns uppdateringar för Ekonomi, Lön, Kyrkogård, Karta, SK-Map och SK-Bokning att ladda ner.

Alla klienter i nätverket ska uppdateras.

Är ni GIP-ansluten görs uppdateringen av GIP i det servicefönster de meddelat er. 

Uppdateringarna innehåller bl.a:

Ekonomi 8.61:   Uppdaterade KOB-artiklar och uppdaterat organisationsregister.    Även EFH-klienten ska uppdateras.

Lön 8.61:  Nya skattetabeller och uppdaterade parametrar för år 2018.  Implementerade nyheter i Kyrkans avtal vad gäller t.ex präster och extra semester.

Kyrkogård 8.61: Buggrättningar.

LabOra Karta 4.1: Anpassningar till LabOra Kyrkogård.

SK-Bokning 4.5:  Uppdaterat organisationsregister med församlingar. Även KOB-artiklarna ska uppdateras.

SK-Map 7.3:  Anpassningar till FAS-Kyrkogård och den nya databasstrukturen.

Läs mer i de nyhetsbrev som finns under Support/Nedladdningar eller som skickats separat till enheten.

Tillbaka