Underlag för genomgång av Agrandosystem med hänvisning till GDPR (2018-04-23)

Underlag för genomgång av Agrandosystem med hänvisning till GDPR (2018-04-23)


Underlag finns nu att hämta från Support/Nedladdningar.

Agrando har gjort och fortsätter göra en genomgång av de system som levereras till kyrkomarknaden och till andra typer av kunder inom offentligheten.

Underlaget består av en Excelfil med ett antal flikar som besvarar generella frågor och specifikt per system beskriver vilka personkategorier av registrerade som finns i systemen, vilka kategorier av personuppgifter som förekommer och till vilka ändamål. Genomgången föreslår även de skäl som kan anföras för att registrera och bearbeta uppgifterna som t.ex. lagskäl. I vissa delar pågår fortfarande utredningar om dels faktiska förhållanden men även om framtida åtgärder från Agrandos sida.

Genomgången bygger till en del på det material som Svenska kyrkan på nationell nivå skickat ut till församlingar.

Materialet ska ses som en grund för de kunder som är Personuppgiftsansvariga enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och utgör en dialog mellan kund och leverantören Agrando för kommande aktiviteter och förändringar i systemen.

I maj månad kommer Agrando skicka ut uppdateringar som bl.a. säkrar frågan om registerutdrag på förfrågan från registrerad person samt möjligheter till gallring och anonymisering av personuppgifter.

Systemen Medarbetaren, TID och ACTA kommer att kräva ett Personuppgiftsbiträdesavtal mellan kund och Agrando. Om detta återkommer vi brevledes till berörda kunder.

Frågor kan skickas till support@agrando.se och märkas med "GDPR"

 

Tillbaka