Längre väntetider i supporten

Längre väntetider i supporten


Vi har personalbrist pga sjukdom så väntetiderna kan bli längre än vanligt i supporten.
 

Tillbaka