Uppdateringar av LabOrasystemen (2018-05-21)

Uppdateringar av LabOrasystemen (2018-05-21)


Funktioner för att möta kraven i GDPR har lagts till i olika system.

Uppdateringen finns nedladdningsbar fr o m 22 maj.  För kunder i GIP kommer uppdateringen finnas på plats senast den 31 maj.

Uppdateringarna gäller klienten på följande system:

LabOra Ekonomi, LabOra Lön, LabOra Kyrkogård, SK-Bokning och LabOra Kyrkogård..

De uppdateringar som gjorts gäller främst anpassningar till GDPR och dess bestämmelser om möjlighet till utdrag av personuppgifter, radering och gallring.

Förändringar finns också kring inloggning.

Du kan läsa mer om innehållet i uppdateringarna i de speciella nyhetsbreven för respektive system under Support/Nedladdningar.

Tillbaka