Uppdaterade villkor med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR) (2018-05-25)

Uppdaterade villkor med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR) (2018-05-25)


Agrando uppdaterar sina villkor i kundavtalen samt upprättar Personuppgiftsbiträdesavtal i tillämpliga delar.

Ny integritetspolicy är framtagen och utskickad till er kunder.

 

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler.

För Agrandos moderbolag, Agrando AS, gäller EES-regler där GDPR kommer att gälla fr o m 1 juli 2018. Vissa av koncernens system är gemensamma för den nordiska marknaden varför vissa anpassningar sker i ett senare läge.

Agrando har arbetat med anpassning av tillämpliga delar i våra olika system och kartlagt vilka områden som behöver åtgärdas. Vi gör det som leverantör av system som bearbetar personuppgifter i olika grad och avsikten är att underlätta för er kunder i er roll som personuppgiftsansvariga men även för att tydliggöra vår roll som personuppgiftsbiträde för de system som vi har drift på (gäller ACTA, Medarbetaren, TID och CAI). Systemet Insidan håller på att avvecklas och inga åtgärder har bedömts behövas göras i det systemet då det ska fasas ut under 2018.

Samtliga våra kunder har via mail (till den officiella e-postadressen) fått del av vår Integritetspolicy, vår genomgång av systemen, samt uppdaterade avtalsvillkor och bilagor gällande Personuppgiftsbiträdesavtal. De kunder där e-post saknas får informationen brevledes.

Skriftliga avtal kommer att utsändas i omgångar och förväntas vara påskrivna och utväxlade innan utgången av juni månad.

Saknar du information är du välkommen att kontakta oss på support@agrando.se eller på telefon 08-50521900

 

Tillbaka