Årsskifte i LabOra-system - release den 4 januari 2019 (2018-12-06)

Årsskifte i LabOra-system - release den 4 januari 2019 (2018-12-06)


Systemen LabOra Lön, Ekonomi, Kyrkogård, Inventerier och SK-Bokning kommer med uppdateringar som främst rör årskiftet. Versionssläpp är den 4 janauri.

GIP kommer att installera systemen så snart det går efter den 4 januari - läs mer på Kyrknätet.

System som är beroende av data angående Svenska kyrkans organisationsenheter kommer att uppdateras (Ekonomi, Kyrkogård, SK-Bokning)

SK-Bokning uppdateras med den nya Gudstjänststatistiken som tas i bruk under 2019.

LabOra LÖn uppdateras med nya skattetabeller, förberedelser inför AGI (individuell arbetsgivardeklaration), nytt år för gränsvärden, KU och Pensionsrapporteringsfil.  Lön innehåller nu även preliminärberäkningen och bokföringsunderlag för pensionspremier över 7,5 IBB.

LabOra Inventarie får samma rapportverktyg som i övriga LabOra-system (Crystal Report 13).

Samtliga system innehåller också buggrättningar.

Samtliga klienter ska uppdateras. Kund som ingår i GIP avvaktar deras installationsarbete. Årsskiftesrutiner och löneberedning för januari månad kan genomföras först efter installation av versionen.

Läs mer under Support/Nedladdningar eller i de nyhetsbrev som skickas ut.  

Tillbaka