VIKTIGA UPPDATERINGAR (LabOra Lön och Kyrkogård) (2019-02-05)

VIKTIGA UPPDATERINGAR (LabOra Lön och Kyrkogård) (2019-02-05)


LÖN: Ny arbetsgivardeklaration och nytt sätt att beräkna karensdagar

KYRKOGÅRD: Rättning som rör Kommunikatorn

Uppdateringarna är av största vikt att installera snarast!

LabOra Lön har nu funktionalitet i lönespecifikationen för individuell och månatlig Kontrolluppgift, filbaserad rapportering av AGI till Skatteverket och implementering av lagändringen kring Karensavdrag. Versionen måste vara installerad för att få ut rätt Arbetsgivardeklarartion till den 12 februari 2019.  Detsamma gäller karensavdrag för sjukdom som inträffat i januari 2019 och framåt.

LabOra Kyrkogård har bl.a rättats vad gäller prenumeration mot Kommunikatorn där systemet missade avlidna personer.

Du kan läsa om detaljerna i LabOra Lön i HR-Nytt 2019-3 som finns på Supportsidan eller att hämta som nyhetsbrev inifrån systemet.

Uppdateringarna ska installeras på varje klient i nätverket.

Ingår ni i GIP görs detta efter kontorstid den 7 februari. Nya versionen ska då vara körbar fr o m fredag den 8 februari.

Tillbaka