Rättningar i LabOra Lön ver 8.74 (2019-02-22)

Rättningar i LabOra Lön ver 8.74 (2019-02-22)


Vissa fel i i filen för AGI - arbetsgivardeklaration. Rättning  på väg ut.

Vid lönekörning av uppdragstagare där personen står som A-skatt ( istället för annan huvudarbetsgivare) så kommer personen inte med i filen för AGI om personen fått en ersättning under Tabellskattens lägsta värde 1600 kr. Manuell komplettering har måst göras. Egentligen bör personen inte stå på A-skatt.

Vid ersättningsnivå på exakt 1000 kr så har beloppet hamnat i fält 131 och manuellt behövts flyttas till fält 011. 

Finns också problem rapporterade kring schablonkostnadavdrag på personer med SINK och där den beskattningsbara ersättningen då understigit 1000 kr. Utredning pågår med Skatteverket då de själva är oklara i frågan.

Rättningsversionen utkommer på tisdag den 26:e feb och i GIP kring den 8 mars. Avvakta versionen innan ni tar ut arbetsgivardeklarationen och dess fil i det fall ni fått fel vid inläsning till Skatteverket. Själva utskriften är alltid rätt liksom bokföringsunderlaget. Det är delar i XML-filen som nu rättas. Det är endast kommande arbetsgivardeklaration som berörs - eventuella tidigare fel har manuellt korrigerats direkt på Skatteverkets tjänst.

Tillbaka