Vitec Agrando och Vitec LJ System blir en enhet och byter namn till Vitec Samfundssystem

Vitec Agrando och Vitec LJ System blir en enhet och byter namn till Vitec Samfundssystem


Sedan april 2020 ingår både Vitec Agrando och Vitec LJ System i Vitec Software Group som är Nordens största leverantör av programvaror för samfund. Bolagen stärker nu sitt samarbete på den svenska marknaden och bildar från 1 januari 2021 en gemensam affärsenhet med namnet Vitec Samfundssystem. Affärsenhetens inriktning kommer även fortsättningsvis att vara utveckling och drift av standardiserade programvaror för kyrklig verksamhet. 

 

Det fördjupade samarbetet möjliggör fortsatta investeringar i utveckling av användarvänliga programvaror som effektiviserar och underlättar er dagliga verksamhet. Vitec-koncernen avsätter varje år stora resurser till utveckling och enbart under 2020 har omfattande uppgraderingar gjorts av programvaror som diariesystem, verksamhetssystem och bisättningssystem. Den nya affärsenheten Vitec Samfundssystem kommer även fortsatt att lansera ny och modern funktionalitet. 

Samgåendet i en gemensam affärsenhet kommer inte att påverka era nuvarande programvaror. De populära programvarorna LabOra och FAS kommer även fortsättningsvis att samexistera och ni kommer inte att behöva byta programvaror. I framtiden kommer det att finns möjligheter till integration mellan LabOra och FAS, och även att utveckla moduler som gör att programvarorna på längre sikt växer ihop. 

Vitec Software Group är marknadsledande inom Vertical Market Software med över 800 medarbetare i 26 affärsenheter. Inom koncernen arbetar 75 medarbetare med att utveckla Nordens ledande programvaror för kyrklig verksamhet.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss:

Henrik Nordlindh, VD Vitec Agrando, VD Vitec Samfundssystem, 
mail: henrik.nordlindh@vitecsoftware.com, telefon: +46 (0)8 505 219 00

Andreas Friberg, VD Vitec LJ System, Vice VD Vitec Samfundssystem, 
mail: andreas.friberg@vitecsoftware.com, telefon: +46 (0)46 14 84 00

Tillbaka