Uppdateringar av LabOra Kyrkogård, Ekonomi, Lön, KSAK och Karta/SK-Map (2019-05-22)

Uppdateringar av LabOra Kyrkogård, Ekonomi, Lön, KSAK och Karta/SK-Map (2019-05-22)


Nu kommer maj-versionen med viktiga uppdateringar i ett flertal system.

Läs mer om nyheterna i respektive nyhetsbrev som går att ladda ner från systemen.

Kyrkogård: ny hantering av mallarna med ombyggd integration mot Word 

Ekonomi: ett stort antal förbättringar i ett flertal moduler

EFH: se ovan

Lön:  förändringar i anställningskortet samt utökad integration mot TID

KSAK: anpassning till ny utskriftsrutin

Karta/SK-Map:

Versionen ska installeras på varje klient. Kund i GIP avvaktar releasefönster från GIP (beräknas ske 29 maj).

 

Tillbaka