Vårrelease

Vårrelease


26 maj släpper vi uppdateringar till flera av LabOra-systemen. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla systemen utifrån våra kunders behov och några av vårens uppdateringar är:

 

LabOra Kyrkogård

  • Förbättrad funktionalitet för www.gravar.se
  • Förenklad fakturering för avräkningsavtal

 

LabOra Karta

  • Utökade möjligheter att lägga till information i trädvårdsplanen för kartor ritade före våren 2019

 

LabOra Lön

  • Kompletterat urval och rapporter med BKSK-koder
  • Anpassning av lönekartläggning till att hantera 80/90/100-tjänster
  • Utökad inbyggd kontroll för konton i JAK-banken
  • Förbättringar av arbetsgivarintygets fält för sjuklön

 

LabOra Ekonomi

  • Ett större antal förbättringar och buggfixar i ett flertal moduler

 

Läs mer om respektive systems uppdateringar och nyheter under Support/Nedladdningar eller i de nyhetsbrev som skickas ut.

Tillbaka