Begränsningar i supporten under hösten (2019-08-15)

Begränsningar i supporten under hösten (2019-08-15)


Bokningsupporten och Ekonomisupporten per telefon kommer vara öppen mån 9.30-12, tis-fre 9-12.

Du kan alltid maila in frågor till support@agrando.se som besvaras allt eftersom.

Begränsningen föranleds av att vi temporärt kommer ha lägre bemanning på Bokning och en vakans inom Ekonomiteamet.

Vi kommer att anlita kvalificerad ekonomikompetens som fortsatt ska kunna ge god support under den tid vi rekryterar ny ekonom.

Tillbaka