Höstrelease och uppgradering av Progress databas (2019-10-23))

Höstrelease och uppgradering av Progress databas (2019-10-23))


Den 5 november släpper vi uppgradering av Progress samt nya uppdateringar av ett antal system.

Den största förändringen är versionsbyte av databashanteraren Progress till version 11.7 som är en ny stabil plattform med än bättre prestanda än tidigare och som ger nya möjligheter i utvecklingen av systemen. I tillägg är nu systemen Ekonomi, Lön, Kyrkogård och KSAK byggda i 64-bitarsversion.

 

 

Uppgraderingarna av Ekonomi, Lön, Kyrkogård och KSAK måste göras i tre steg:

* Installera Progress 11.7 på alla klienter OCH servern.

* Installera nytt 64-bitars rapportverktyg Crystal Report på alla klienter

* Installera klientuppdateringar av resp. system på alla klienter.

OBS!  Uppgraderingen av Progress skall installeras på alla klienter av resp. system SAMT på servern. Vi rekommenderar också i vanlig ordning att ha en aktuell back-up gjord.

Länkar till uppgraderingen hittar du på vår supportsida under Nedladdningar.

Om du är ansluten till GIP kommer versionen att installeras kring den 11 november efter det att kvalitetssäkring och konfigurering av applikationspaketet genomförts. 

Lägsta Windowsversion för dessa fyra system är nu Windows 7 (eller senare) i 64-bitars version resp. Windows Server 2008.

Gällande innehållet i klientuppdateringen av systemen hänvisar vi till de nyhetsbrev som publiceras några dagar innan release.  

LabOra Karta berörs inte av Progress-uppgraderingen och har en egen installationsanvisning. 

 

Tillbaka