Bugg vid back-up av LabOra Ekonomi, Lön, Kyrkogård och Inventarie

Bugg vid back-up av LabOra Ekonomi, Lön, Kyrkogård och Inventarie


Bugg i klientprogramvaran för version 9.0 med felaktig varning.

 

Det yttrar sig så att om databasbackupen körts den 1:a till 9:e i månaden så varnar systemen felaktigt för att ingen backup är körd (trots att den kan vara det).

Den 10:e till 31:a fungerar back-upen utan den onödiga varningen.

I GIP kan man förutsätta att databasbackuper körs och fungerar men användare kan felanmäla att denna varning visas vid uppstart av systemen.

En rättning är på gång och kommer senast till nyårsversionen.

Tillbaka