Vitec Agrando AB > SUPPORT > SKICKA_FIL

Skicka fil

File Size: 5000KB Maximum

File Types: .pdf .zip
* Required

När du fyller i formuläret

OBS! Du måste vara inloggad för att kunna ladda upp en fil.

Fyll i alla avsändarfälten nedan, välj sedan det system som du skickar en säkerhetskopia för (eller databaskopia på) samt den kontaktperson du tidigare pratat med. Observera att du bara kan skicka en fil åt gången – inte flera.

Tips! Om du inte kan skapa en säkerhetskopia så kan du Dumpa databasen i en mapp och sen zippa ihop det till en fil som går att ladda upp till oss. Du kan även, i värsta fall, kopiera innehållet i databasmappen till en ny mapp och zippa ihop innehållet för vidare befordran.