Information

Information


Ni får kontinuerlig information från oss om nyheter i systemen och om vad som händer inom de verksamhetsområden som systemen stödjer. 
Vi informerar via vår hemsida, genom nyhetsbrev direkt i vissa av systemen samt via e-post till pastoratets e-post adress.