Vitec Agrando AB > UTBILDNING & KONSULTING > TJÄNSTER

Tjänster

Konsult online

01.10.2013

Vi kan nu erbjuda en online-tjänst där vi utför saker på din PC och i dina system. 

Starthjälp

01.10.2013

Installationer av system kan kräva specialistkunskaper och vara tidsödande. Vi gör arbetet åt dig –snabbt och rätt från början.

Regelverk & Rutiner

01.10.2013

Vi skapar förutsättningar för mer tid och ro till församlingsverksamheten.

Körklart system

01.10.2013

Du känner igen situationen: Nytt program, stora förväntningar, men det ordinarie arbetet knackar hela tiden på dörren.

Introduktioner

01.10.2013

Vem tar hand om den nyanställde hos er?

Vikariehjelp

01.10.2013

Vi kan erbjuda hjälp med en kort startsträcka – systemen kan vi!

Servicebyrå

01.10.2013

Har församlingen inte längre ekonomiskt underlag för att ha egen anställd personal?

Utredning & Projektledning

01.10.2013

I ett ständigt krympande administration finns det inte alltid egen kompetens eller tillräcklig tid för att göra stora utredningar eller utbildningsinsatser.