LabOra produkter

ACTA

ACTA

ACTA är systemet för modern diarieföring och enkel ärendehantering.

Ladda ner material

Läs mer om ACTA

Webbkarta

Webbkarta

En söktjänst på Internet där kyrkogårdssystemets data om gravsatta och gravplatser är sökbart och där sökresultatet visas på den digitala gravkartan, LabOra - Karta.

http://webbkarta.agrando.se

Ladda ner material

Läs mer om Webbkarta

LabOra Karta

LabOra Karta

Kyrkogårdskartan i datorn. Systemet LabOra - Karta är karta och gravbok sammanvävt i ett geografiskt informationssystem.

Ladda ner material

Läs mer om LabOra Karta

LabOra Kyrkogård

LabOra Kyrkogård

Gravsystemet för Sveriges Kyrkogårdsförvaltningar. I modern miljö hanteras all administration av gravböcker och gravskötsel.

Ladda ner material

Läs mer om LabOra Kyrkogård

LabOra HR

LabOra HR

Kyrkans HR-system är överskådligt, lättarbetat och specialanpassat för kyrkans behov.

Ladda ner material

Läs mer om LabOra HR

LabOra Ekonomi

LabOra Ekonomi

Ett integrerat ekonomisystem för Svenska kyrkan.

Ladda ner material

Läs mer om LabOra Ekonomi

LabOra Gudstjänst Online

LabOra Gudstjänst Online

Unikt på svenska kyrkomarknaden - den enda verktyget för att arbeta med gudstjänster och kyrkliga handlingar. 

Läs mer om LabOra Gudstjänst Online

LabOra Medarbeidaren

LabOra Medarbeidaren

Ett medarbetarsystem för framtidens kyrka som innehåller verksamhetens olika behov av grupphantering, modul för bokning och integration mot Gudstjänstplaneringsverktyget Labora - Verkstad.

Ladda ner material

Läs mer om LabOra Medarbeidaren

LabOra-systemen

LabOra-systemen

LabOra-systemen bildar en enda stor enhet med väl fungerande integration mellan systemen, till intressenterna och till Svenska kyrkans nationella nivås olika system.

Läs mer om LabOra-systemen

SK Bokning

SK Bokning

SK Bokning - systemet för bokning av tjänster, lokaler och utrustning. Systemet är integrerat mot FAS Reskontra.

Ladda ner material

Läs mer om SK Bokning

Gudstjänstpärmar (2017-11-01)

Gudstjänstpärmar (2017-11-01)

Stiliga Gudstjänstpärmar med tryck! För förvaring av agenda/predikan under gudstjänster.

Läs mer om Gudstjänstpärmar (2017-11-01)