Agrando fokuserar på kyrkomarknaden och skapar IT-system som underlättar kyrkans verksamhet. 

 

Bakgrund                                                                                                                                                                                                          I December 2004 bildas Agrando AB av Mikael Jonsson, Björn Cyréus, Per Sundqvist och Mattias Lindahl.

I februari 2005 köper Agrando AB loss den s.k. kyrkverksamheten inom Atos Origin AB innebärande en fullständig överlåtelse av såväl produkter, kunder som personal knuten till verksamheten. De följande åren byggs verksamheten upp och nya produkter tas fram. Omsättningen ökar från 11 miljoner till 15 miljoner kr.
I mars 2009 köper det norska IT-företaget Duplo Data AS en majoritetspost i Agrando AB och bildar därmed nordens första kompletta IT-leverantör för den nordiska kyrkomarknaden.  2011 byter Duplo Data AS namn till Agrando AS och idag är Agrando AB ett helägt dotterbolag till Agrando AS

2014 förvärvar Agrando AB företaget SoftIT-SK AB med produkter inom kyrkomarknaden och med en marknadsledande ställning i Sverige för Advokatsystem. Bolagen kommer att drivas vidare som egna bolag.

Agrando är idag den största aktören inom kyrkomarknaden vad gäller administrativa system, utbildning och konsultverksamhet med en omsättning på dryga 24 miljoner och med 17 anställda. Produktfamiljen heter LabOra och innefattar  ekonomi- och lönesystem, kyrkogårdssystem, tidredovisning, bokningssystem och diarieföringssystem. 

 

 

Affärsidé
Agrando ska utveckla och marknadsföra egenutvecklade system för kyrkomarknaden för att förenkla arbetet för kyrkans anställda.  

 

Våra kunder
Agrando når idag 2/3 av kyrkomarknaden där kunden har en eller flera system.

Därutöver har företaget hundratalet kunder inom offentlig och privat sektor som använder sig av diarieföringssystemet ACTA.

Här kan du se våra kunder.

 

Intresserad av Advokatsystem eller system för Möteshantering och Ärendehandläggning?

Kontakta Per-Olof Norén på SoftIT-SK AB, 08-705 80 10


Vi har helheten. Vårt kunnande kan bli din trygghet. (Bild från Agrandodag 2011)