Kyrkogårdskurser


Alla våra Kyrkogård kurser
 

KURS PLATS DATUM
Gravbok grundkurs                     Stockholm 5 mars
Gravbok fortsättning                  Stockholm 6 mars
Gravskötsel grundkurs Stockholm 12 mars
Gravskötsel forts. med avräkningsavtal Stockholm 13 mars
     
LabOra Karta  Fullbokad Stockholm 7 mars
Gravbok fördjupning     Stockholm 3 juni
LabOra Karta              Stockholm 4 juni


Anmäl dig här