Kyrkogårdskurser


Alla våra Kyrkogård kurser
 

KURS PLATS DATUM
Gravbok grundkurs     FULLBOKAD             Stockholm 3 sept
Gravbok fortsättning                  Stockholm 4 sept
LabOra Karta  Stockholm 5 sept
     
Gravskötsel grundkurs Stockholm 17 sept
Gravskötsel forts. med avräkningsavtal Stockholm 18 sept
Gravbok fördjupning Stockholm 19 sept
     
Gravskötsel grundkurs  Karlstad 24 sept
Gravbok fördjupning     Karlstad 25 sept
     
LabOra Karta fortsättning (mer info senare)             Stockholm 21 nov
Årsskifte LabOra kyrkogård Stockholm 22 nov
Årsskifte LabOra kyrkogård Stockholm 10 dec


Anmäl dig här