Kyrkogårdskurser

Kyrkogårdskurser


Alla våra Kyrkogård kurser
 

KURS PLATS DATUM
Gravbok grundkurs     FULLBOKAD             Stockholm 3 sept
Gravbok fortsättning                  Stockholm 4 sept
LabOra Karta  Stockholm 5 sept
     
Gravskötsel grundkurs Stockholm 17 sept
Gravskötsel forts. med avräkningsavtal  FULLBOKAD   Stockholm 18 sept
Gravbok fördjupning Stockholm 19 sept
Gravbok fördjupning    FULLBOKAD   Karlstad 25 sept
     
Gravbok grundkurs  FULLBOKAD   Stockholm 12 nov  
LabOra Karta             Stockholm 21 nov
Årsskifte LabOra kyrkogård Stockholm 22 nov
Årsskifte LabOra kyrkogård Stockholm 10 dec
Årsskifte LabOra kyrkogård Stockholm 28 jan


Anmäl dig här