Kyrkogårdskurser


Alla våra Kyrkogård kurser
 

KURS PLATS DATUM
Gravbok grundkurs                    Fullbelagd Stockholm 18 sept
Gravbok fortsättning                  Fullbelagd Stockholm 19 sept
LabOra Karta grundkurs Stockholm 20 sept
Gravbok fördjupning Stockholm 25 sept
Gravskötsel grundkurs Stockholm 26 sept
Gravskötsel avräkningsavtal Stockholm 27 sept
     
Gravbok grundkurs  (Sista anm.dag 21 sept) Göteborg

9 okt

Gravbok fördjupning                  Fullbelagd Göteborg

10 okt

Gravbok grundkurs Stockholm 16 okt
Gravbok fortsättning Stockholm 17 okt
Sk-Map kartkurs Stockholm 18 okt
     
LabOra Karta grundkurs Stockholm 5 dec
Gravskötsel årsskifte Stockholm 6 dec


Anmäl dig här