Agrandodagar 2019 - anteckna datumen (2018-12-20)


Här är viktiga datum att skriva in i kalendern.

Gäller nästa års Agrandodagar.

AGRANDODAGAR 2019

Vi kommer inbjuda till Agrandodagar under februari månad. Dagarna avhålles på fyra platser i landet.

28 mars i Luleå

4 april i Stockholm

9 april i Växjö

11 april i Göteborg

Boka redan nu in något av datumen - vi utlovar ett särdeles spännande program!