Höstrelease med nya versioner av Ekonomi, Lön och Kyrkogård (2017-11-07)


Versionerna innehåller ett antal nyheter eller förbättringar av systemen.

Ekonomi: ett antal mindre förbättringar, möjlighet till delbetalning av leverantörsfaktura, KOB- och scannade fakturor ( Fakturaväxeln) i fakturaflödet i EFH.

Lön: en helt ny modul, Lönekartläggning (erbjudande finns tidigare utskickat) samt ett antal förbättringar 

Kyrkogård: förutom ett antal förbättringar har personbilden för gravrättsinnehavare samlats i en enda meny för enklare registrering.

Läs mer i nyhetsbreven kring resp. system.

 

Länkar till uppdateringen hittar du antingen inne i systemet under System/Uppdateringar eller på Supportsidan (nedladdningsbara filer)

Uppdateringen skall installeras på alla klienter av resp. system

Om du är ansluten till GIP kommer versionen att installeras i de servicefönster som finns uppsatta och efter det att kvalitetssäkring och konfigurering av applikationspaketet genomförts. Det sker normalt inom några dagar.