E-kontoret - hantering av ärenden och möten

image

E-kontoret Polär är ett möteshanteringsprogram som stödjer handläggning av ärenden och hjälper till att skapa och sprida mötesdokument.

Vårt dotterbolag SoftIT SK tillhandahåller E-kontoret för Svenska kyrkan. Applikationen består av ett möteshanteringsprogram, E-kontoret Polär (kort för politiska ärenden), samt en malldel för kontorsmallar.

E-kontoret Polär stödjer handläggning av ärenden och hjälper till att skapa och sprida mötesdokument och underlag inför och efter möten. Spridning kan ske via webben eller e-post. E-kontoret Polär används av Landsting och Svenska kyrkans församlingar.

E-kontoret Mall, malldelen, används, under andra namn av bl.a. Polismyndigheten och Swedavia.

Agrando har tillsammans med SoftIT SK AB skapat ett erbjudande som löper till 2016-12-31 där du får systemet till ett mycket förmånligt pris inkl. igångsättning.

Systemet vänder sig fram för allt till de befattningshavare som arbetar med föredragningslistor, protokoll och utskick till t.ex. Kyrkorådet

Läs mer om E-kontoret och E-kontoret Polär.

Kontakta SoftIT SK direkt för en demo.